Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen

Contentverzamelaar

Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen

Het actieplan Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen is gereed. In het actieplan staat beschreven hoe het ministerie het eigen beleid omzet in duurzame actie op gebied van opdrachtgeven en inkopen.

BZ zet zich internationaal in voor een leefbare en veilige wereld. Het ministerie wil in de eigen bedrijfsvoering door laten klinken, waar we ons internationaal hard voor maken: We walk our talk! Daarmee willen we ook het goede voorbeeld geven aan andere overheden, bedrijven en organisaties in binnen- en buitenland.

Inkoop is één van die directies die de duurzame doelen van Buitenlandse Zaken ondersteunt, door de 230 miljoen euro die BZ jaarlijks uitgeeft zo duurzaam mogelijk te besteden. Een uitdagende missie, aangezien we op 150 locaties over heel de wereld actief zijn. Een missie waarin we de hele organisatie stimuleren om actief mee te doen.

In het actieplan MVOI staat hoe we dit doen.
 

Manifest MVOI
Het actieplan is een van de voorwaarden vanuit het Manifest Maatschappelijk Ondernemen en Inkopen. Met dit manifest is afgesproken dat overheden op alle niveaus via opdrachtgeverschap en inkoop bijdragen aan de grote uitdagingen van deze tijd en bij het inkopen van producten en diensten duurzame keuzes maken. Het richt zich onder meer op milieu, klimaat, circulaire economie en internationale sociale voorwaarden (ketenverantwoordelijkheid).