Duurzaamheid in de jaarplanaanschrijving

Asset Publisher

Duurzaamheid in de jaarplanaanschrijving
Aan de posten waarvan in 2022 contracten >€50.000 met dienstverleners verlopen, wordt gevraagd om, waar mogelijk, afspraken te maken met hun dienstverleners op het gebied van het beperken van CO2 emissies en arbeidsomstandigheden. Kijk daarbij om te beginnen naar de diensten op het terrein van energie, schoonmaak, beveiliging, onderhoud gebouw, onderhoud tuin, en catering. Ter ondersteuning van posten is een pagina opgesteld op 247Plaza met meer informatie.

Omdat de opdrachtwaarde boven de €50.000,- ligt, wordt je bij het inkooptraject begeleid door FSO. Zij adviseren ook over het meenemen van duurzaamheidsaspecten bij de uitvraag. Voor vragen over de verduurzaming kan je altijd terecht bij het team Mission Sustainable van BZ. Ook voor vragen over duurzaamheid in opdrachten kleiner dan €50.000,-.

Samen met FSO en waar nodig team Mission Sustainable wordt onderzocht welke duurzaamheidsaspecten een plek kunnen krijgen in de opdrachten. Als blijkt dat opname van een bepaald duurzaamheidsaspect niet realistisch of proportioneel is, bijvoorbeeld omdat duurzame energie in het land niet beschikbaar is, wordt dit logischerwijs niet opgenomen in de uitvraag. Wel zal gemotiveerd moeten worden waarom dit aspect niet is meegenomen (comply or explain).

De pagina met meer informatie over de wijze waarop invulling kan worden gegeven aan de jaarplanaanschrijving is te vinden via247Plaza.

De ambassade in San José is in 2017, toen een nieuw beveiligingsbedrijf nodig was, de strijd aangegaan met de slechte werkomstandigheden in de beveiligingssector. Bij de inhuur van beveiliging op de ambassade en twee residenties is aandacht geweest voor eerlijke werktijden en lonen én voor diversiteit en gelijkheid. In het artikel ‘post San José zet zich in voor eerlijke beveiliging’ is te lezen hoe zij dit hebben gedaan.