Post San José zet zich in voor eerlijke beveiliging

Contentverzamelaar

Post San José zet zich in voor eerlijke beveiliging

De beveiligingsbranche in Costa Rica staat slecht bekend. De branche is bij wet goed gereguleerd, maar door gebrekkige controle komt de naleving daarvan in het gedrang. Medewerkers worden regelmatig uitgebuit en werken lange dagen, tegen lage lonen of zonder schriftelijke arbeidsovereenkomst. Toen de ambassade in San José in 2017 een nieuw beveiligingsbedrijf nodig had, was het tijd om de strijd aan te gaan met de slechte werkomstandigheden in deze sector.


Ambassadeur Christine Pirenne met bewaker residentie

Samenvatting:

  • Project: Beveiliging van ambassade en 2 residenties
  • Looptijd: 2 jaar, met 2x optie tot 1 jaar verlenging (2017-2021)
  • Opdrachtwaarde: circa 14.000 euro per maand
  • Betrokkenen: Operationeel Manager Martin Kas, in samenwerking met FSO.
  • Bijzonderheden: aandacht voor gendergelijkheid en diversiteit, eerlijke lonen en werktijden

Eerlijke werktijden en lonen
In Costa Rica geldt een maximale werkweek van 48 uur. In praktijk blijkt dit vaak een papieren werkelijkheid. Soms werken de bewakers bij verschillende projecten of hebben ze een bijbaan bij een ander bedrijf. Om uitbuiting van beveiligers tegen te gaan, eiste de post daarom in de tender dat werknemers een contract kregen voor maximaal 48 uur, waarbij slechts incidenteel overgewerkt mag worden. Ook moeten de bewakers exclusief voor de ambassade werken.
Dit heeft goed uitgepakt: de huidige beveiligers krijgen een goed salaris, boven het minimumloon. De medewerkers hebben allemaal een arbeidscontract en werken normale uren, zonder dubbele diensten. Toen toch één van de bewakers gezien werd in een uniform van een ander beveiligingsbedrijf, was dit reden voor een goed gesprek met de leverancier. Die bleek niet op de hoogte en heeft direct actie ondernomen.

Diversiteit en gendergelijkheid
Om meer werkgelegenheid voor vrouwen te realiseren, werden alle aangeschreven bedrijven gevraagd om met een plan te komen hoe zij zich inzetten voor een divers personeelsbestand.

"The team of guards should be as diverse as possible and companies will explain in their proposal how they strive to achieve a gender balance in the team.”

Deze wens bleek lastiger in te vullen. Het aantal offertes viel tegen, waardoor de post niet al te kieskeurig kon zijn. Het winnende bedrijf gaf aan dat zij werkten aan een eerlijke verdeling, maar ook dat er simpelweg te weinig vrouwen op dit moment werken in de beveiligingssector, laat staan dat zij Engels spreken: een eis bij de uitvraag.

Aandachtspunten en tips

  • Pas je eisen aan conform wat in alle redelijkheid lokaal te realiseren is. Je loopt anders het risico geen enkele offerte te krijgen.
  • Controleer tijdens de uitvoering ook of leveranciers zich houden aan de afspraken. Vraag loonstrookjes op en ga vooral ook het gesprek aan met medewerkers: krijgen zij hun salaris op tijd gestort? Moeten ze ook nog bij andere werkgevers werken? Zijn er andere zaken die spelen?
  • Practice what you preach: op gebied van “leefbaar loon” heeft BZ zelf ook nog stappen te zetten. Zo bleek uit een intern onderzoek dat niet alle loonschalen van de lokale staf van de ambassade in San Jose voldeden aan de norm. De post zorgt er inmiddels voor dat alle lokale staf zo wordt ingeschaald, dat het minimaal het leefbaar loon ontvangt.
  • Tot slot: besef dat wanneer BZ eist dat medewerkers meer betaald krijgen dan marktconform is, deze medewerkers waarschijnlijk te duur worden voor de leverancier om in dienst te houden nadat het contract met BZ is afgelopen. Een goed salaris bieden is een stap in de goede richting, maar heb niet de illusie dat BZ het leven van iemand voorgoed verbetert.