Samen werken aan meer duurzaamheid: BZ-collega's zijn er klaar voor

Asset Publisher

Samen werken aan meer duurzaamheid: BZ-collega's zijn er klaar voor
We vinden het belangrijk dat er maatregelen en initiatieven komen die bijdragen aan een meer duurzame organisatie. Dit blijkt uit een draagvlakonderzoek dat trainees van The Rock Group vlak voor de zomer afnamen onder alle collega’s in Den Haag en op de posten, in opdracht van het team Mission Sustainable. Meer dan 90% van de respondenten is voor verduurzaming van de interne organisatie van het ministerie.

Het draagvlakonderzoek is door 501 collega’s wereldwijd ingevuld. Dit is ongeveer 10% van het totaal aantal medewerkers. De respondenten die het belangrijk vinden dat het ministerie verduurzaamt, geven als voornaamste reden dat iederéén een verantwoordelijkheid heeft om klimaatverandering tegen te gaan (40,9%). Een andere grote groep vindt dat we het aan onze stand verplicht zijn (39,8%). Ofwel, Walk our Talk. Het helpt om internationaal geloofwaardig te kunnen blijven pleiten voor meer klimaatactie als we zelf het goede voorbeeld geven.

 

Open voor maatregelen

Collega’s werd ook gevraagd mee te denken over potentiële verduurzamingsmaatregelen, zoals minder vliegen, duurzame inkoop, thuiswerken, recycling en het verduurzamen van onze huisvesting of faciliteiten op de werkplek. De respondenten stonden gemiddeld genomen positief tot zeer positief tegenover de voorgestelde maatregelen – zij het over de één meer dan over de ander. Aansturen op een plantaardig dieet in bedrijfsrestaurants en bij catering kon rekenen op de minste steun, maar ook in die mogelijke maatregel kon nog bijna 65% van de respondenten zich vinden.

 

Sociale kwesties

Verduurzaming heeft als einddoel een wereld waarin iedere burger op een fijne en veilige manier kan leven, nu en in de toekomst. Omdat welzijn daar ook onder valt, was er in de enquête ook aandacht voor sociale kwesties. Daaruit kwam dat zo’n 80% van de respondenten vindt dat BZ meer kan inzetten om ingehuurd personeel op de posten, bijvoorbeeld beveiligers en schoonmakers, te verzekeren van een eerlijk loon, redelijke werktijden en goede arbeidsvoorwaarden.

 

Mogelijkheden en valkuilen

Ook konden de respondenten aangeven waar volgens hen de mogelijkheden en valkuilen liggen bij verduurzaming van het ministerie. Zo is er meer behoefte aan sturing van bovenaf voor een succesvolle implementatie. En dat we het gesprek aangaan over wat wel en niet werkt rondom verduurzamen. Respondenten spraken ook hun wens uit voor een meer structurele aanpak in plaats van losse initiatieven. Een kader met duidelijke doelstellingen en concrete maatregelen zou daarbij kunnen helpen. Respondenten benadrukten wel dat zo’n kader niet te dichtgetimmerd mag zijn: er is flexibiliteit nodig om in te spelen op de lokale context op de posten.

Op praktisch niveau gaf een deel van de respondenten aan bereid te zijn minder te vliegen en in plaats daarvan vaker met de trein te reizen; of online te vergaderen. Daarbij vinden zij het wel een voorwaarde dat de ICT-voorzieningen dit toelaten en het niet ten koste gaat van de kwaliteit van het werk.