News

Asset Publisher

Web content search

Keyword
Introduce the keyword you would like to look for
Period
Introduce here a start date and end date following the format: DD-MM-AAAA

Duurzaamheid in de jaarplanaanschrijving

News | 5 November 2021

Aan de posten waarvan in 2022 contracten >€50.000 met dienstverleners verlopen, wordt gevraagd om, waar mogelijk, afspraken te maken met hun dienstverleners op het gebied van het beperken van CO2...

Samen werken aan meer duurzaamheid: BZ-collega's zijn er klaar voor

News | 5 November 2021

We vinden het belangrijk dat er maatregelen en initiatieven komen die bijdragen aan een meer duurzame organisatie. Dit blijkt uit een draagvlakonderzoek dat trainees van The Rock Group vlak voor de...

Ecologische voetprint van BZ in kaart

News | 5 November 2021

Duurzaamheid is op tal van plekken in het primaire proces van BZ verankerd. Het ministerie roept overheden, organisaties en bedrijven wereldwijd op om te handelen conform de Sustainable Development...

Jochen Geraedts houdt van de trein: ‘Voor het gemak, comfort én het milieu’

News | 5 November 2021

Jochen Geraedts reist als regiocoördinator van de directie huisvesting (HDBV/DHF) door heel Europa. Als hij kan kiezen tussen de trein en het vliegtuig, gaat hij altijd voor het spoor. En dat hoeft...

BZ start met de CO2 prestatieladder

News | 5 November 2021

Vanuit het programma Mission Sustainable werken wij aan reductie van onze CO2-emissies. Om ons daarbij te helpen zijn we afgelopen september gestart met de voorbereidingen van de implementatie van...

Post San José zet zich in voor eerlijke beveiliging

News | 5 November 2021

De beveiligingsbranche in Costa Rica staat slecht bekend. De branche is bij wet goed gereguleerd, maar door gebrekkige controle komt de naleving daarvan in het gedrang. Medewerkers worden...

Showing 1 to 8 of 8 entries.