Nieuws

Web content search

BZ heeft vandaag haar eerste duurzaamheidsverslag gepubliceerd. Het rapport geeft een overzicht van de duurzaamheidsinspanningen in 2022 en is een belangrijke mijlpijl voor het programma Mission Sustainable. Onder het motto ‘Walk our Talk’ beweegt BZ in de richting van een duurzamere en meer sociale organisatie.

Inzicht verhogen

Het verslag beschrijft de resultaten en activiteiten van de drie doelstellingen van de duurzaamheidsstrategie die eind 2021 is gelanceerd: klimaat, circulaire economie en sociale ketenverantwoordelijkheid. In het verslag deelt Mission Sustainable de geleerde lessen en geeft inzicht in de duurzame bedrijfsvoering. Het verslag schetst een realistisch beeld van onze impact, complexiteit en dilemma’s. Vanaf nu zal BZ jaarlijks inzicht geven en transparantie bieden in de resultaten. De komende jaren blijven we onze verslaglegging verbeteren en onze duurzaamheidsstrategie aanscherpen.

CO2-voetafdruk

Om een goed beeld bij de klimaat-voetafdruk te krijgen, heeft Mission Sustainable energiedata opgevraagd bij 140 posten en verschillende directies in Den Haag. In totaal blijkt circa 55% van onze CO2-uitstoot afkomstig van vliegreizen, de overige uitstoot is grotendeels afkomstig van het elektriciteitsverbruik van ons wereldwijde vastgoed. Mission Sustainable werkt actief aan een aanpak om deze emissies verder te verkleinen, onder andere door vastgoed te verduurzamen en te onderzoeken hoe onze vliegimpact verkleind kan worden.

Sociale en circulaire bedrijfsvoering

Een van de speerpunten van de duurzaamheidsstrategie is sociale ketenverantwoordelijkheid. BZ zet zich proactief in om risico’s op schending van mensenrechten en internationale arbeidsvoorwaarden te minimaliseren. Uit onderzoek blijkt dat er met name bij de uitvoering van projecten in de facilitaire dienstverlening, ICT-hardware en huisvesting risico’s zijn. In het verslag wordt uitgebreid stilgestaan bij de aanpak van de risico’s, onder andere door te focussen op het zekerstellen van leefbaar loon bij de inkoop van facilitaire dienstverlening. Ook start BZ 12 pilotprojecten om de circulaire bedrijfsvoering in de praktijk te brengen.

Ook een bijdrage leveren aan een duurzame organisatie? Er is hulp beschikbaar!

Wil je ook bijdragen aan een duurzame organisatie? Kijk eens op missionsustainable.nl voor inspiratie en hulpbronnen! Ook is er in 2023 voor posten een voucher beschikbaar van 5.000 euro om externe (lokale) expertise en hulp in te huren voor duurzame bedrijfsvoering.

Meer hierover: Walk our Talk support.